کامل ترین پکیچ اموزشی زبان جاوا 
0تا 100جاوا   جمع بندی توسط کانال علی هک
قیمت اصلی این پکیچ بیش از250هزارمیباشید

پارت 1:

http://opizo.com/ZAndWl

پارت2:

http://opizo.com/iQq1AS