: Target 

هدفی که قراره مورد نفوذ قرار بگیره


 : Trojan 

تروجان یک فایل ویروسی است که هکر با توجه به نیازی که از هک دارد، آماده می کند و به قربانی میدهد


 : Keylogger  

همون طور که از اسمش معلومه ، این ابزار جاسوسی برای گرفتن لاک کلید های فشرده شده و همچنین لاگ فعالیت ها استفاده میشه


 : (RAT (Remote Administrator Tools 

رت ها ترکیبی از ابزارهای ریموت و کیلاگر هستند که با اجرا شدن رو سیستم هدف، اطلاعاتی سیستم هدف رو در اختیار هکر قرار میده مثال : Darkcomet


 : Crypter 

مجموعه راه حل هایی که توسط آن فایل تروجان ، کیلاگر و رت از دید آنتی ویروس ها مخفی می ماند


 : Binder 

مخلوط کردن دو فایل با هم را بایند کردن می گویند (که یکی از فایل ها می تونه فایل تروجان باشه تا قربانی کمتر شک کنه)

 

منبع تیم امنیتی گمنام